Stránky obce Daleké Dušníky
Územní plán obce

Územní plán obce

Schválený územní plán z 22. listopadu 2010

Návrh zásad územního rozvoje

Územní studie BV2 - Druhlice

Schválená územní studie BV2 z listopadu 2012

Územní studie BV10 a BV11 - Daleké Dušniky

Schválená územní studie BV10 a BV11 z 9. ledna 2012

Daleké Dušníky © 2009