Stránky obce Daleké Dušníky
Územní plán obce

Územní plán obce po změně č. 1

Návrh změny územního plánu obce č. 1

Územní plán obce schválený 22. listopadu 2010

Návrh zásad územního rozvoje

Územní studie BV2 - Druhlice

Schválená územní studie BV2 z listopadu 2012

Územní studie BV10 a BV11 - Daleké Dušniky

Schválená územní studie BV10 a BV11 z 9. ledna 2012

Daleké Dušníky © 2009