Stránky obce Daleké Dušníky
Rozvoj obce

Za pomoci Programu obnovy vesnice se obec bude rozvíjet k prospěchu a spokojenosti svých obyvatel i návštěvníků. Obec považuje systematický přístup k rozvoji za velmi důležitý, proto se rozhodla zpracovat program, jehož posláním je především určení společných cílů, definování klíčových oblastí rozvoje, informování širší veřejnosti o rozvojových záměrech a shrnutí představ o rozvoji obce při shánění finančních prostředků pro obec.

Při přípravě a hodnocení projektů bude brán zřetel na naplňování obecných zásad, jakými jsou udržitelnost projektů, projekty přinášející trvalý užitek, podpora začínajícím podnikatelům, spolupráce mezi různými subjekty v regionu a ohleduplnost k životnímu prostředí.

Prioritní oblasti rozvoje

 • Společensko-kulturní rozvoj
 • Upravená obec, lepší infrastruktura a systém zeleně
 • Obec podporující drobné a střední podnikání
 • Společensko-kulturní rozvoj

  Jestliže se obec Daleké Dušníky má stát příjemným místem k životu, musí svým obyvatelům nabídnout zajímavý kulturní i společenský život. Nositeli těchto principů jsou většinou zastupitelé obce, občanská sdružení a zájmové spolky, proto tato oblast podporuje hlavně jejich aktivity.

  Upravená obec, lepší infrastruktura a systém zeleně

  V obci probíhá zpracování územního plánu, nejdůležitějším projektem v oblasti technického vybavení obce je vybudování kanalizace a ČOV. V obci je dále nutná systematická obnova veřejných prostranství. Budou připraveny projekty obnovy veřejných prostranství za podpory čerpání prostředků z fondů EU, veřejných rozpočtů a z prostředků obce. Proběhne obnova a doplnění systému zeleně v obci. Do plánování obnovy budou zapojeni místní obyvatelé.

  Obec podporující drobné a střední podnikání

  Prioritou obce v této oblasti je podpora místních drobných a středních podnikatelů a živnostníků, kteří zaměstnávají obyvatele obce, vytvářejí síť občanské vybavenosti a přispívají k rozvoji obce.

  Cíle programu rozvoje

  Cílem programu obnovy vesnice je naplňování potřeb a zájmů obyvatel obce, včetně návštěvníků.

  Program vznikal v letech 2006-2008 na základě poznatků a společného jednání s veřejností a občany.Na přelomu let 2012-2013 bylo vzhledem k další potřebě rozvoje obce přistoupeno k aktualizaci programu obnovy vesnice.

  Hlavní cílové skupiny programu jsou:

  Cílem programu je společně najít takové aktivity, které povedou k rozvoji obcí Daleké Dušníky a Druhlice, posílit aktivity občanů, spolků a dalších subjektů ke zvyšování kvality života. Rovněž zajištění prosperity a ekonomické stability obce a zachování venkovského rázu včetně ochrany životního prostředí.

  Daleké Dušníky © 2009