Stránky obce Daleké Dušníky
Správa obecního úřadu

Složení zastupitelstva

Ing. Irena Táborová - starostka
Ing. Roman Švagr - 1. místostarosta
Josef Krubner - 2. místostarosta od 1. 1. 2016
Ing. Jana Chmelová - člen zastupitelstva a předseda kontrolního výboru
Jiří Skuhrovec - člen zastupitelstva a předseda finančního výboru
Robert Hrabák - člen zastupitelstva a finančního výboru
Hana Palanová - člen zastupitelstva a kontrolního výboru (jmenována od 1. 1. 2016)

Základní údaje

Přesný název obce:
Obec Daleké Dušníky

Sídlo obce:
Daleké Dušníky č.25, 263 01 Dobříš

IČ:
00242071

Čísla účtů:
ČS- 0531578389/0800
ČNB- 94-7712211/0710

Tel:
732 175 820 - Ing. Irena Táborová (starostka)
724 100 177 - Ing. Roman Švagr (1. místostarosta)
607 871 739 - Josef Krubner (2. místostarosta)

E-mail:
daleke.dusniky@seznam.cz

Datová schránka:
igwjdyy

Úřední hodiny
Pondělí 18-19 hod.

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Jednací řád

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška

Požární řád obce

Odpady

Daleké Dušníky © 2009