Stránky obce Daleké Dušníky
Archiv úřední desky

Veřejná vyhláška

Obec Daleké Dušníky

Úřad pro civilní letectví

Městský úřad Dobříš - oznámení veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Daleké Dušníky

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017

Obec Daleké Dušníky - oznámení

Finanční úřad

Obec Daleké Dušníky

Rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les

Zrušení trvalého pobytu v Druhlicích č. p. 53

Obec Daleké Dušníky

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

Rozpočtové opatření

Finanční úřad

Zrušení trvalého pobytu v Druhlicích č. p. 53

Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les

Městský úřad Dobříš

Obecně závazná vyhláška

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

Výběrové řízení na akci Revitalizace zeleně v obci Daleké Dušníky

Krajský úřad Středočeského kraje

Městský úřad Dobříš

Městský úřad Dobříš

Veřejná vyhláška

Dražební vyhláška

Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018

Veřejná vyhláška

Obec Daleké Dušníky

Obec Daleké Dušníky

Územní plán obce

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska

Ministerstvo zemědělství

ČEZ

Město Dobříš

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Ministerstvo zemědělství

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané 20. a 21. října 2017

Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska- 2016

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Krajský úřad Středočeského kraje

Rozhodnutí o uzavírce

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska

Město Dobříš

Nařízení města Dobříše č. 3/ 2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Obec Daleké Dušníky

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Rozhodnutí o vyřazení

Finanční úřad pro Středočeský kraj

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Ministerstvo životního prostředí

Hospodaření obce za rok 2016

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les

Obec Daleké Dušníky

Záměr obce prodat pozemek

Ministerstvo životního prostředí

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje

Úřad pro zastupování státu ve věcech veřejných

Záměr obce prodat nemovitou věc

Nabídka na veřejnou zakázku malého rozsahu- Svoz a likvidace komunálního a tříděného odpadu obce Daleké Dušníky

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Úřad pro zastupování státu ve věcech veřejných

Přechodná úprava provozu

Finanční úřad

Město Dobříš

Oznámení o zahájení veřejné zakázky

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Krajský úřad Středočeského kraje

Ministerstvo zemědělství

Oznámení o kácení dřevin

Obec Daleké Dušníky

Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska

Oznámení o kácení dřevin

Záměr obce

Rozhodnutí o umístění stavby

Program zlepšování kvality ovzduší - Střední Čechy

Opatření obecné povahy

Oznámení o zahájení veřejné zakázky

Oznámení o zahájení územního řízení

Sdělení

Finanční úřad

Výzva

Oznámení o zahájení veřejné zakázky

Ministerstvo zemědělství - Národní plán povodí Labe

Obecně závazná vyhláška

Zeměměřický úřad

Ochranné pásmo vodního zdroje veřejnou vyhláškou

Ministerstvo životního prostředí

Návrh rozpočtu na rok 2015

Oznámení zahájení územního řízení

Informace o záměru propachtovat pozemky

Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu Daleké Dušníky a instalace nového zdroje vytápění

Ministerstvo životního prostředí

Daleké Dušníky © 2009