Stránky obce Daleké Dušníky
Revitalizace zeleně v našich obcích

 • Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP (2018-09-10, PDF, 1580 kB)
 • Smlouva o dílo (2018-03-26, PDF, 3152 kB)
 • Textová část
 • Přehled řešených částí
 • Daleké Dušníky zastávka- stávající stav
 • Daleké Dušníky zastávka- návrh
 • Daleké Dušníky náves- stávající stav
 • Daleké Dušníky náves- návrh
 • Daleké Dušníky- mez pod hlavní ulicí
 • Daleké Dušníky- malá náves
 • Daleké Dušníky- u tří lip
 • Daleké Dušníky- mez nad hlavní ulicí
 • Daleké Dušníky- pod hřištěm
 • Daleké Dušníky- sad nad hřištěm
 • Druhlice- náves
 • Druhlice- nad křižovatkou
 • Druhlice- polní cesta
 • Daleké Dušníky © 2009