Stránky obce Daleké Dušníky
Archiv

Hospodaření obce

Hospodaření obce za rok 2016

Hospodaření obce za rok 2015

Hospodaření obce za rok 2014

Hospodaření obce za rok 2013

Hospodaření obce za rok 2012

Hospodaření obce za rok 2011

Hospodaření obce za rok 2010

Hospodaření obce za rok 2009

Přehled hospodaření obce za rok 2008 - 2011

Návrh rozpočtu

Ustavující zasedání

Ustavující zasedání 2014

Ustavující zasedání 2010

Ministerstvo životního prostředí

Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraj

Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje

Ostatní

Zadávání veřejných zakázek

Záměr obce pronajmout nemovitou věc

Vyrozumění o určení opatrovníka

Organizace správy daně z nemovitostí od 1. ledna 2013

Záměr obce prodat nemovitou věc

Místně příslušné instituce

Upozornění

Spalování hořlavých látek na volném prostranství

Záměr obce koupit nemovitou věc

Záměr obce prodat nemovitou věc

Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje - aktualizace 2011

Záměr obce směnit nemovitou věc

Oznámení

Vyrozumění o určení opatrovníka

Zpráva katastrálního úřadu

Veřejnoprávní smlouva

Bližší informace na úřední desce.

Daleké Dušníky © 2009